Advertisement

Advertisement

Over onder meer de hierna genoemde en aan verwante onverklaarde onderwerpen waarvan sommige mij , Marco al meer dan vijfentwintig jaar intrigeren zal, ik deels uit ervaring hier in de blogs wanneer de behoefte opborrelt schrijven. In de hoop dat andere het zullen herkennen of erdoor geïnteresseerd zullen raken en het verder willen verkennen. De onderwerpen vragen een openmind en open houding. Wat de onderwerpen gemeen hebben is dat ze kunnen ondersteunen tot het stimuleren van de ontwikkeling van je persoon en wezen doordat het je uitnodigt anders te gaan kijken.

Het vermogen om anders waar te nemen of anders te denken is belangrijker dan de kennis die men heeft vergaard.
(Dr.David Bohm 1917 – 1992)

Door synchroniciteit heb ik o.m. geleerd dat de buitenwereld de binnenwereld reflecteert en dat alles onlosmakelijk met elkaar in verbinding staat. Door talloze ervaringen weet ik dat er met synchroniciteit meer in het geding is en het zeker geen random toeval is.

Telepathie

Hoewel telepathie in het dagelijkse leven me niet vreemd is, werd het tijdens mijn reizen als psychonaut bijna tastbaar. Ook hier heb ik geen twijfel over dat het een bestaand fenomeen is.

Rond 1998 zou ik mijn eerste twee UFO ervaringen hebben, en ongeveer 10 jaar later in 2008 verscheen een derde. En vanaf dan tot heden zouden het er nog tientallen meer worden. Het is voor mij een feit dat er intelligent leven is buiten onze aardse dampkring,

Als kind had ik mijn eerste ervaring ermee uit eerste hand. Ik was toen ik een jaar of vijf was in de pan soep gevallen, die gloeiend heet net van het vuur was gekomen, en op tafel gezet. Mijn moeder belde meteen mijn opa want die kon op afstand zelfherstel tot stand brengen,en wonderlijk tijdens dit gesprek stopte ik abrupt met huilen. Er bleek ook niets meer op mijn huid te ontdekken.

Gedachtenkracht

Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die suggereren dat gefocuste aandacht een kleine maar significante invloed kan uitoefenen op bv random nummer generatoren.

Groepsbewustzijn

Groepsbewustzijn is mijn inziens een eigenschap die wij mensen grotendeels zijn vergeten. Terwijl het fenomeen toch goed zichtbaar is in zwermen vogels en scholen vissen, wanneer zij zonder botsen als een wezen bewegen.